Roční členské poplatky 2024

Na členské schůzi GKL konané dne 6.3.2024 v Kongresovém centru Praha byla odsouhlasena výše členských poplatků na rok 2024, která zůstává stejná jako v loňském roce. Splatnost poplatků se řídí podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Členové GKL mají povinnost uhradit roční členské poplatky do konce března příslušného roku.

Neuhradí-li poplatek ve stanovených termínech, bude postupováno podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Forma úhrady bankovním převodem na číslo účtu 19-1519360277/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF.

Členské poplatky pro rok 2024

Kategorie Roční poplatek Udržovací poplatek
Dospělý 9 000 Kč 4 000 Kč
Dvojice (osoby žijící ve společné domácnosti) 17 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Rodina ( 2 dospělí + 2 děti do 18 let) 21 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Mládež do 13 let 3 500 Kč 1 500 Kč
Mládež od 14 do 18 let a studenti bez příjmu do 24 let 5 000 Kč 2 250 Kč
Senior 65+ bez omezení počtu her 6 500 Kč 2 500 Kč

Senior 65+ s omezením 10 her / rok

4 500 Kč 2 500 Kč

Zaplacení udržovacího členského poplatku neopravňuje člena GKL ke golfové hře na líšnickém hřišti bez zaplacení green fee dle platného ceníku.

detail