Výbor
Golfového klubu Líšnice

Dne 6.3.2024 proběhla členská volební schůze GKL.

Na funkční období 2024 - 2028 byli do výboru klubu zvoleni tito členové:

Čmolová Radana, Hepner Vladimír, Ouahdjina Osman, Strachota Květoslav, Šulc Josef, Vodičková Radmila a Vozka Aleš.

Náhradníci do výboru GKL 2024-2028

1.náhradníkem Vozka Jiří st.

Revizorem účtů byl zvolen Jiří Gut.

Výbor Golfového klubu Líšnice pracuje nyní v tomto složení:

 

Aleš Vozka

Prezident klubu - člen výboru

Ročník 1956, vzdělání středoškolské, podniká v oblati obchodu a servisu s kancelářskou technikou. V Golfovém klubu Líšnice je od roku 1970. Ženatý, 2děti.

 

 


Aleš Vozka

Ing. Vladimír Hepner

Hospodář klubu - člen výboru

Ročník 1965, vzdělání VŠE Praha, podniká v oblasti IT poradenství, golf hraje od roku 1995, v Golfovém klubu Líšnice od r. 1996, ženatý, 2 děti.

 

 

 

Vladimír Hepner

Radana Čmolová

Vicepresident klubu - člen výboru

Ročník 1959, vzdělání SPŠS. 12 let působila v reklamní agentuře, od roku 1990 podniká v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Golf hraje 20 let, členem klubu je od roku 2008.

Ve výboru má na starost otázky stavu a rozvoje hřiště a komunikaci.

 

 

Radana Čmolová

Osman Ouahdjina

Člen výboru

Ročník 1962, vzdělání SPŠE Praha, od roku 1990 jako OSVČ podniká v oblasti IT, golf hraje od roku 2004, 2005 - 2013 členem Golf Clubu Štiřín, od roku 2013 členem GKL.

 


Květoslav Strachota

STK klubu - člen výboru

Ročník 1980, golf hraje od roku 1993 kdy se stal členem GKL. Člen PGA of Czech Republic od roku 2003. Dlouholetý reprezentant GKL v amatérských i profesionálních soutěžích. Ženatý, 2 děti.

Ve výboru zastává funkci předsedy STK klubu a předsedy Komise pro hřiště.

Květoslav Strachota

Radmila Vodičková

Člen výboru

Ročník 1959,vzdělání vyšší odborné,pracuje ve zdravotnictví. Golf hraje 12 let, členkou GKL od r.2008.

Ve Výboru má na starost otázky stavu a rozvoje hřiště a komunikaci.

 

Radmila Vodičková

Ing. Josef Šulc

Člen výboru

Ročník 1958, vzdělání ČVUT Praha,pracuje jako OSVČ, golf hraje od roku 2000. Od roku 2008 je členem GKL.

 

 

 

Josef Šulc

Mgr. Jiří Gut

Revizor účtu

Ročník 1978, vzdělání Filosofická fakulta UK Praha (ekonomie a překladatelství), překladatel a editor. Golf hraje od roku 1990, členem GKL je od roku 2006. Ženatý, 2 děti.

Odpovídá za kontrolu účetnictví a hospodaření klubu.

 

 

 

Jiří Gut

 

detail