Výbor
Golfového klubu Líšnice

ne 22.7.2020 proběhla, z důvodu Covid-19 nuceně odložená (původní termín 14.3.2020), volební členská schůze GKL a do výboru klubu byli zvoleni tito členové:

Babšický Marek, Bonaventura Jan, Čmolová Radana, Dlouhý Vladimír, Strachota Květoslav, Vodičková Radmila a Vozka Aleš.

Náhradníci do výboru GKL 2020-2024

1.náhradníkem Ouahdjina Osman, 2.náhradníkem Hepner Vladimír, 3.náhradníkem Vozka Jiří ml. a 4.náhradníkem Šulc Dušan.

Revizorem účtů byl zvolen Jiří Gut.

Výbor Golfového klubu Líšnice pracuje nyní v tomto složení:

 

Aleš Vozka

Prezident klubu

Ročník 1956, vzdělání středoškolské, podniká v oblati obchodu a servisu s kancelářskou technikou. V Golfovém klubu Líšnice je od roku 1970. Ženatý, 2děti.

 

 


Aleš Vozka

Ing. Vladimír Hepner

Člen výboru

Ročník 1965, vzdělání VŠE Praha, podniká v oblasti IT poradenství, golf hraje od roku 1995, v Golfovém klubu Líšnice od r. 1996, ženatý, 2 děti.

 

 

 

Vladimír Hepner

Ing. Marek Babšický MBA

Člen výboru

Ročník 1977, vzdělání VŠE Praha, ekonomický ředitel, golf hraje od roku 1993, v Golfovém klubu Líšnice od r. 1995, svobodný, 1 dítě.

Ve výboru odpovídá za oblast ekonomického řízení chodu klubu a marketing.

Ing. Marek Babšický MBA. - pokladník

Radana Čmolová

Člen výboru

Ročník 1959, vzdělání SPŠS. 12 let působila v reklamní agentuře, od roku 1990 podniká v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Golf hraje 20 let, členem klubu je od roku 2008.

Ve výboru má na starost otázky stavu a rozvoje hřiště a komunikaci.

 

 

Radana Čmolová

Osman Ouahdjina

Člen výboru

Ročník 1962, vzdělání SPŠE Praha, od roku 1990 jako OSVČ podniká v oblasti IT, golf hraje od roku 2004, 2005 - 2013 členem Golf Clubu Štiřín, od roku 2013 členem GKL.

 


Květoslav Strachota

 

Člen výboru

Ročník 1980, golf hraje od roku 1993 kdy se stal členem GKL. Člen PGA of Czech Republic od roku 2003. Dlouholetý reprezentant GKL v amatérských i profesionálních soutěžích. Ženatý, 2 děti.

Ve výboru zastává funkci předsedy STK klubu a předsedy Komise pro hřiště.

Květoslav Strachota

Radmila Vodičková

Člen výboru

Ročník 1959,vzdělání vyšší odborné,pracuje ve zdravotnictví. Golf hraje 12 let, členkou GKL od r.2008.

Ve Výboru má na starost otázky stavu a rozvoje hřiště a komunikaci.

 

Radmila Vodičková

Mgr. Jiří Gut

Revizor účtu

Ročník 1978, vzdělání Filosofická fakulta UK Praha (ekonomie a překladatelství), překladatel a editor. Golf hraje od roku 1990, členem GKL je od roku 2006. Ženatý, 2 děti.

Odpovídá za kontrolu účetnictví a hospodaření klubu.

 

 

 

Jiří Gut

 

detail