Hrací HCP

V září 2014 bylo naše hřiště přenormováno a zde naleznete svůj hrací hendikep.

Návod k určení hracího hendikepu:

  1. Určete z jakých odpališť se hraje.
  2. U příslušného odpaliště vyhledejte v pravé části tabulky interval, do kterého spadá Váš přesný hendikep EGA.
  3. V levé části tabulky pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA pro naše hřiště.

 

ŽLUTÁ ČERVENÁ
CR=67,0 SR=137 PAR=70 CR=68,4 SR=129 PAR=68
-9 -5 -4,6 -5 -5 -4,3
-8 -4,5 -3,8 -4 -4,2 -3,5
-7 -3,7 -2,9 -3 -3,4 -2,6
-6 -2,8 -2,1 -2 -2,5 -1,7
-5 -2,0 -1,3 -1 -1,6 -0,8
-4 -1,2 -0,5 0 -0,7 0,0
-3 -0,4 0,4 1 0,1 0,9
-2 0,5 1,2 2 1,0 1,8
-1 1,3 2,0 3 1,9 2,7
0 2,1 2,8 4 2,8 3,5
1 2,9 3,7 5 3,6 4,4
2 3,8 4,5 6 4,5 5,3
3 4,6 5,3 7 5,4 6,2
4 5,4 6,1 8 6,3 7,0
5 6,2 7,0 9 7,1 7,9
6 7,1 7,8 10 8,0 8,8
7 7,9 8,6 11 8,9 9,7
8 8,7 9,4 12 9,8 10,5
9 9,5 10,3 13 10,6 11,4
10 10,4 11,1 14 11,5 12,3
11 11,2 11,9 15 12,4 13,2
12 12,0 12,7 16 13,3 14,1
13 12,8 13,6 17 14,2 14,9
14 13,7 14,4 18 15,0 15,8
15 14,5 15,2 19 15,9 16,7
16 15,3 16,0 20 16,8 17,6
17 16,1 16,9 21 17,7 18,4
18 17,0 17,7 22 18,5 19,3
19 17,8 18,5 23 19,4 20,2
20 18,6 19,3 24 20,3 21,1
21 19,4 20,2 25 21,2 21,9
22 20,3 21,0 26 22,0 22,8
23 21,1 21,8 27 22,9 23,7
24 21,9 22,6 28 23,8 24,6
25 22,7 23,5 29 24,7 25,4
26 23,6 24,3 30 25,5 26,3
27 24,4 25,1 31 26,4 27,2
28 25,2 25,9 32 27,3 28,1
29 26,0 26,8 33 28,2 28,9
30 26,9 27,6 34 29,0 29,8
31 27,7 28,4 35 29,9 30,7
32 28,5 29,2 36 30,8 31,6
33 29,3 30,1 37 31,7 32,4
34 30,2 30,9 38 32,5 33,3
35 31,0 31,7 39 33,4 34,2
36 31,8 32,5 40 34,3 35,1
37 32,6 33,4 41 35,2 36,0
38 33,5 34,2 42 37,0 37,0
39 34,3 35,0 43 38,0 38,0
40 35,1 35,8 44 39,0 39,0
41 35,9 36,0 45 40,0 40,0
42 37,0 37,0 46 41,0 41,0
43 38,0 38,0 47 42,0 42,0
44 39,0 39,0 48 43,0 43,0
45 40,0 40,0 49 44,0 44,0
46 41,0 41,0 50 45,0 45,0
47 42,0 42,0 51 46,0 46,0
48 43,0 43,0 52 47,0 47,0
49 44,0 44,0 53 48,0 48,0
50 45,0 45,0 54 49,0 49,0
51 46,0 46,0 55 50,0 50,0
52 47,0 47,0 56 51,0 51,0
53 48,0 48,0 57 52,0 52,0
54 49,0 49,0 58 53,0 53,0
55 50,0 50,0 59 54,0 54,0
56 51,0 51,0
57 52,0 52,0
58 53,0 53,0
59 54,0 54,0

Kompletní Hrací HCP naleznete zde.

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id TOURNAMENT_LIST