Místní pravidla

1. Hranice hřiště jsou určeny

Na jamce č. 2 – za jamkovištěm bílými kolíky.

Na jamce č. 3 – vpravo bílými kolíky a dřevěným ohrazením bíle označeným, bílými kolíky za jamkovištěm.

Na jamce č. 5 – bílými kolíky a dřevěným hrazením po levé straně, bílými kolíky za jamkovištěm.

Na jamce č. 6 – vlevo bílými kolíky a za jamkovištěm dřevěným plotem.

Na jamce č. 7 – bílými kolíky, v oblasti jamkovištěm dřevěným hrazením.

Na jamce č. 9 – dřevěným hrazením u cesty okolo klubovny a plotem za jamkovištěm.

2. Půda v opravě

Půda v opravě je značena modrými kolíky nebo modrou barvou na ploše hřiště.

3. Nepohyblivé závady

 • kolíky půdy v opravě a kolíky u chráněných stromků
 • značky označující odpaliště
 • kolíky vymezující vodní překážky a chráněné biozóny
 • všechny umělé cestičky, přechody a schody
 • budka pro závlahu před greenem č. 9
 • součásti závlahového systému (postřikovače,poklopy)
 • dřevěný altán vedle odpaliště č. 8
 • lavičky, koše a informační cedule na odpalištích
 • ohrazení palisáda – green č. 4
 • všechny kamenné zdi odpališť a zeď u greenu č. 7 vlevo
 • nivelační značky

4. Pohyblivé závady

 • kolíky označující směr hry a vzdálenost jamkoviště
 • kameny v bankrech

5. Chráněné stromky

Stromky označené modrými kolíky s černou barvou nahoře, případně dřevěným kůlem, případně dřevěným trojnožím jsou chráněné. Jestliže takto označený stromek nebo keř překáží ve švihu nebo postoji, musí hráč použít úlevu dle pravidla 24/2b.

6. Vodní překážky – biozóny

Vodní překážky jsou chráněné biozóny. Platí zákaz vstupu a hra z nich je zakázána. Hráč musí použít úlevu dle pravidla 26/1. V případě, že míč neleží v biozóně, muže hráč použít pravidlo 25/1 v případě, že biozóna překáží v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu.

 • na jamce číslo  3  – označena žlutými kolíky s černou barvou nahoře
 • na jamce číslo 7 a 9 – označena žlutými kolíky s černou barvou nahoře, kdy hranici tvoří kameny mezi kolíky na okraji překážky.
detail