Informace k jediné příjezdové cestě na líšnické hřiště

V první půlce července zůstává příjezd na golfové hřiště stále stejný, jak je uvedeno v popisu níže.V pátek 7.6. začala třetí etapa rekonstrukce silnice mezi Klíncem a Líšnicí a došlo k její úplné uzavírce. Nepoužívejte tedy sjezdy na Jílovišti.

Od tohoto dne se na líšnické golfové hřiště dostanete pouze ze směru od Řitky. Protože v tuto dobu navíc v obci Řitka probíhá výstavba kruhových objezdů (před i za mostem přes D4) a provoz je zde řízen semafory, doporučujeme tedy při jízdě od Prahy využít sjezd EXIT 18 (Mníšek pod Brdy) a pak znovu najet na D4 směr Praha. Po D4 směr Praha pokračovat 4 km a sjet na EXITU 14 (Řitka), poté odbočit vlevo směr golf Líšnice.

Možná trasa je i průjezdem přes Jíloviště, sjet na Všenory. odbočit na Řitku a pak po přejezdu po mostě přes D4 (doprava řízena semafory) odbočit na Líšnici (vhodné pro ty, kteří nemají dálniční známku).

POZOR: Hlavní silnicí přes obec Líšnice nelze na hřiště projet!

Na vyznačené trase pojedete přes soukromý pozek (zpevněná komunikace).

Prosíme Vás tedy, projíždějte po této cestě opravdu pomalu a chovejte se ohleduplně. Neradi bychom, aby nám majitel tuto cestu zneprůjezdnil.

Trasa:

Po vjezdu do obce Líšnice ze směru Řitka odbočte na první křižovatce vlevo a pak jeďte rovně. Po pravé straně budete míjet bytovky, dále po levé straně ZŠ a MŠ Líšnice. Pokračujte stále rovně po zpevněné komunikaci až na křižovatku s hlavní silnicí vedoucí z obce, poté odbočíte vlevo a dojedete až na parkoviště GKL.

UPOZORNĚNÍ:

Protože budete v tomto úseku projíždět stavbou, důrazně Vás žádáme:

  • Respektujte pokyny pracovníků stavby
  • Buďte ohleduplní
  • Omezte rychlost na minimum (max. 30 km/ hod)

V tomto úseku můžete být vyzváni k prokázání, že jedete na golfové hřiště.

Prokázat se můžete:

  • Platnou rezervací v aplikaci
  • Profilem golfisty
  • Federační kartou ČGF

Příjezdová cesta ze směru od Jíloviště bude až do 30.9.2024 zcela uzavřena.

K dalším změnám v omezení v příjezdu na naše hřiště dojde ve druhé půlce července. Jakmile získáme bližší informace, neprodleně je uveřejníme.

Objízdná trasa je vyznačena v přiloženém plánku.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

detail