Poděkování

Dovoluji si, jménem Golfového klubu Líšnice, poděkovat našim členům, kteří se zúčastnili klubových brigád na líšnickém hřišti ve dnech 4. a 18. března.

Děkujeme Vám, že jste přišli a svou prací přispěli k tomu, že je naše /Vaše/ hřiště ještě před zahájením sezóny pěkně upravené. Moc nás potěšilo, s jakým elánem jste se chopili hrábí, lopat, štětců a barev a pustili jste se do jeho zútulnění. Velmi si toho vážíme.

Poděkování patří především Dušanu Benešovi, Jiřímu Brdkovi, Jiřímu Cvrčkovi, Ivetě Fialové, Pavle Hainzové, Tomáši Hájkovi, Evě Hájkové, Petru Gottwaldovi, Robertu Javorskému, Marcele Kotulové, Aleši Krákorovi, Marcele Krákorové, Josefu Kubátovi, Martinu Lygovi, Pavlu Marhoulovi, Janu Moravcovi, Martině Moravcové, Tomáši Olivovi, Jiřímu Procházkovi, Jarmile Procházkové, Růženě Randákové, Věře a Lucii Skalské, Milanovi a Danielovi Skalskému, Slávku Strachotovi, Vladimíru Sojkovi, Janě Sojkové, Petru Šamánkovi, Josefu Šulcovi, Monice Vaňásek Hodinové, Jindřichu Vávrovi, Haně Vávrové, Karlu Vopičkovi, Lídě Vopičkové, Aleši Vozkovi, Jirkovi Vozkovi ml., Hedvice Vozkové, Pavlovi Zangemu. Dále děkujeme i přátelům našeho golfového klubu, kteří ač nejsou členy tak přišli pomoci, a to Janu Blažkovi, Emilu Brejníkovi, Magdaleně Dyršmídové, Karlu Manyovi, Bohoušku Pospíšilovi, Aleši Stárkovi a Jiřímu Veldenovi. Poděkování patří též našim greenkeeperům Miloši Ponáhlému a Pavlu Sedláčkovi.

Budeme rádi, když tyto brigády neupadnou v zapomnění a stanou se nedílnou součástí klubového života. Ještě jednou díky všem.

 

Veronika

Více foto zde.

detail