Zkušební práce na hřišti

Vážené dámy a pánové,

na několika místech našeho hřiště byly provedeny menší úpravy. Mají za cíl ověřit efekt některých postupů, které by mohly v budoucnu zvýšit kvalitu hřiště. Pokud se postupy osvědčí, chtěli bychom je v budoucnu aplikovat na větší plochy a zvýšit tak herní komfort.

Práce byly s ohledem na počasí a situaci kolem Covidu provedeny poměrně narychlo (aby tráva měla šanci vzejít před zimou) a v poměrně omezeném rozsahu. Proto jsme nežádali členy o pomoc, byť víme, že někteří z vás ji nabízeli. Pokud se postupy osvědčí a bude v budoucnu úprav více, uvítáme všechny, kteří se budou chtít na zlepšování hřiště, jakkoliv podílet. Ať už nápady, prací, možností zajistit techniku či materiály apod.

Výbor GKL

Celá zpráva ke zkušebním pracem včetně fotodokumentace zde.

detail