Rozdělení funkcí v novém výboru GKL

Dne 20.srpna se v diplomatické klubovně na Líšnici konala první schůze nového výboru GKL zvoleného na funkční období 2020-2024.

Na této schůzi výboru došlo k volbě prezidenta GKL a dalších stanovami určených funkcí.

Prezidentem byl ve veřejné volbě 6 hlasy zvolen pan Aleš Vozka (který se sám hlasování zdržel).

Viceprezidentem byl ve veřejné volbě 6 hlasy zvolen pan Jan Bonaventura (který se sám hlasování zdržel).

Hospodářem byl ve veřejné volbě 6 hlasy zvolen pan Marek Babšický (který se sám hlasování zdržel).

Předsedou sportovně-technické komise byl ve veřejné volbě 6 hlasy zvolen pan Květoslav Strachota (který se sám hlasování zdržel).

Členem pověřeným řízením propagace a marketingu byl ve veřejné volbě 6 hlasy zvolen pan Vladimír Dlouhý (který se sám hlasování zdržel).

Informace o všech členech výboru a revizorovi účtů budou k nalezení v sekci klub - výbor klubu. (ke změně na tomto odkazu dojde po dodání všech údajů od nových členů výboru)

 

Přejme našemu novému výboru úspěšné funkční období.

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id TOURNAMENT_LIST