Členská schůze GKL

Vážené členky a vážení členové Golfového klubu Líšnice,

 

mimořádná vládní opatření vydaná v souvislosti s omezením šíření koronaviru v České republice zasáhla negativně náš klub, stejně jako celou naši společnost. Nyní se vracíme postupně k běžnému provozu a jsme konečně v situaci, kdy můžeme svolat naši nuceně odloženou volební členskou schůzi.

 

Dovolte mi tedy, abych vás znovu pozval k účasti na této volební schůzi, která se bude konat 22.července 2020 od 18:00 tentokrát u nás doma, v areálu Golfového klubu Líšnice. Ke svolání schůze na Líšnici nás vede snaha být v bezpečnějším prostředí, tedy radši venku než v uzavřeném prostoru, a to hlavně pro případ, že by ze strany státu došlo znovu ke zpřísnění podmínek pro shromažďování osob. Máme tak možnost využití většího venkovního prostoru, případně můžeme i využít rozdělení účastníků schůze v čase.

 

Jedná se o schůzi zásahem vyšší moci nuceně odloženou a podle pozvánky s navrženým programem, která je přílohou dopisu, vidíte, že program navrhujeme standartní, a tudíž řada bodů programu není zcela aktuální. Zařazeny jsou proto, že stanovy nám ukládají některé formální povinnosti, jako například schválení zprávy o hospodaření GKL za minulé období a rozpočtu GKL. Hlavním cílem naší schůze je však samozřejmě provést volby nového vedení GKL a revizora účtů. Rádi bychom tedy při naší schůzi dali přiměřený prostor pro představení kandidátů do volených orgánů a dostatečný prostor důstojné volbě nového vedení GKL. Body programu, které budou volbám předcházet, tj. tradiční zprávy a ostatní uvedené pod body 4. až 11. programu našeho jednání, maximálně zestručníme a všechny podklady k uvedeným bodům Vám tentokrát zašleme v předstihu před konáním schůze emailem tak, aby bylo možno, po zodpovězení případných dotazů, přikročit přímo k jejich schválení a směřovat vše k realizaci voleb. Přihlášky ke kandidatuře do volených orgánů GKL, které byly již podány, zůstávají v platnosti. V souladu s ustanovením čl. 3.2. Jednacího a volebního řádu GKL se však mohou, písemně podáním vyplněné přihlášky, přihlásit kandidáti další.

 

Věřím, že jste Vy i Vaši blízcí uplynulé měsíce přestáli v plném zdraví, a pevně doufám, že nenastane náhlé zhoršení epidemiologické situace a bude nám umožněno realizovat naši odloženou schůzi a naplnit naše stanovy zvolením nového vedení Golfového klubu Líšnice.

 

Těším se na naše setkání a srdečně vás všechny zdravím.

 

Petr Gottwald  Prezident klubu

 

Pozvánka zde.

detail