Splatnost členských poplatků 2020

Vážené členky a vážení členové Golfového klubu Líšnice,

na základě rozhodnutí Výboru GKL zůstává výše ročních členských poplatků 2020 stejná jako v roce 2019.

Členové GKL mají povinnost uhradit roční členské poplatky do konce března 2020.

Vzhledem k mimořádné situaci, která v ČR nastala, Vás žádáme, abyste upřednostnili bezhotovostní platbu převodem na účet GKL.

Platbu ročních poplatků prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 19-1519360277/0100 (jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF), v krajním případě na recepci Golfového klubu Líšnice (upozorňujeme, že po dobu nařízené karantény je recepce od 16.3. do 24.3. uzavřena).

Po uhrazení ročního poplatku obdržíte v recepci GKL federační kartu na rok 2020.

Roční poplatky členů 2020 splatné do 31.3.2020

Dospělí 8.000,-Kč

Dvojice ve spol. domácnosti 15.000,-Kč

Rodina (2+2 děti do 18 let) 20.000,-Kč

Mládež do 13 let 3.000,-Kč ( ročníkově)

Mládež 14 – 18 let (a studenti do 24 let) 4.500,-Kč (ročníkově)

Důchodci bez omezení her 5.000,-Kč

Důchodci s omezením her na 10 kol/rok 3.000,-Kč

( důchodci – členi, kteří dosáhnou důchodového věku do 31.3.2020)

 

Udržovací poplatek je 50 % ročního poplatku příslušné individuální kategorie

např.: Dvojice ve spol. domácnosti ..... udržovací jako Dospělí každý 4.000,- Kč

Rodina (2+2 děti do 18 let) ...... udržovací každý dle své individ. kategorie

Důchodci s omezením her na 10 kol ..... udržovací jako Důchodci ..... 2.500,-Kč

 

Děkujeme za včasné uhrazení poplatků.

detail