Oslavy 90 let GKL od založení klubu

Vážení golfisté,

v sobotu 9. června se uskutečnily na našem hřišti oslavy k 90. výročí od založení našeho klubu.

Celý den se vydařil, bylo nádherné slunečné počasí, kapacita golfového turnaje byla naprosto vyčerpaná a odpolední program splnil i ty nejnáročnější požadavky. Jenom kvůli teplu nestačilo ani sedm píp dostatečně rychle chladit nápoje a žízniví golfisté museli na pití stát fronty. Což ovšem svědčí o mimořádném zájmu přítomných o odpolední program.

Slavnostní den zahájil náš pan prezident Petr Gottwald a následně se ujal slova pan Ondřej Havelka, který se také účastnil ranního turnaje a většinu odpoledne vtipně moderoval. Od 11. hodin probíhaly v areálu klubu soutěže, prodávaly se klobouky a nejen dětem se malovaly na obličej různé ozdoby a podoby. V odpoledních hodinách přijelo všech 14 hudebníků kapely Melody Makers i s piánem a po nezbytných úpravách svého zevnějšku, se nám rozjela hudební produkce nejvyšší kvality. V přestávkách mezi jednotlivými bloky písniček probíhalo vyhlašování soutěží, odměňování zasloužilých pracovníků a projevy hostů. Obrovský zájem byl o tombolu, do které se podařilo shromáždit velice atraktivní ceny a lístky byly vyprodány do posledního kusu. O chutné pohoštění se postaral pan Klikorka se svými lidmi z restaurace Panský Dvůr z Řitky. Také proběhlo nezbytné focení všech účastníků oslav z vysokozdvižné plošiny.

Slavnostní den byl ukončen v 18 hod, hudebníci ještě stihli sbalit své nástroje a v 18.30 přišla, k velké radosti pana greenkeepera, průtrž mračen, po které na zbývajících dobrovolnících uklízejících stoly a židle, nezbyla nit suchá. Prostě den se vydařil a věřím, že všichni co nás navštívili, tak nikdo tohoto dne stráveného na našem hřišti, nelitoval.

Zdeněk Polavka

detail