Ludvík Vaněk uveden do Síně slávy českého golfu

Dne 24.11.2017 byl v rámci XXII. Večera českého golfu slavnostně uveden do Síně slávy českého golfu JUDr. Ludvík Vaněk, dlouholetý prezident našeho golfového klubu.

Ludvík Vaněk byl uveden do Síně slávy za mnohaletou organizační činnost ve prospěch českého golfu v obdobím předválečném a v těžkých podmínkách období válečného.

V roce 1928 byl jedním ze zákládajících členů Golfového klubu Líšnice. Na zakládající schůzi dne 21.11.1928 byl zvolen viceprezidentem GKL a od listopadu 1930 zastával funkci prezidenta našeho klubu.

Od založení Českomoravského golfového svazu působil v jeho vedení a na valné hromadě dne 4.5.1941 byl zvolen předsedou svazu. Stal se tak nejvyšším golfovým činovníkem ve velmi obtížném období protektorátu.

Jeho působení v českém golfu ukončilo zatčení gestapem na jaře roku 1942 za odbojovou činnost. Po atentátu na Heydricha byl Ludvík Vaněk jedním z prvních popravených.

JUDr. Ludvík Vaněk patřil k nejdéle sloužícím a nejrespektovanějším činovníkům českého golfu. Zřejmě byl v historii světového golfu jediným předsedou nejvyššího národního golfového orgánu, který byl za války popraven za svoji vlasteneckou odbojovou činnost.

Pro náš klub je velkou poctou ocenění Ludvíka Vaňka a uvedení dalšího člena Golfového klubu Líšnice do Síně slávy českého golfu.

detail