Roční členské poplatky 2023

Na členské schůzi GKL konané dne 23.2.2023 v Kongresovém centru Praha byla, na návrh výboru GKL, odsouhlasena výše členských poplatků na rok 2023. Splatnost poplatků se řídí podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Členové GKL mají povinnost uhradit roční členské poplatky do konce března příslušného roku.

Neuhradí-li poplatek ve stanovených termínech, bude postupováno podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Forma úhrady bankovním převodem na číslo účtu 19-1519360277/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF.

Členské poplatky pro rok 2023

Kategorie Roční poplatek Udržovací poplatek
Dospělý 9 000 Kč 4 000 Kč
Dvojice (osoby žijící ve společné domácnosti) 17 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Rodina ( 2 dospělí + 2 děti do 18 let) 21 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Mládež do 13 let 3 500 Kč 1 500 Kč
Mládež od 14 do 18 let a studenti bez příjmu do 24 let 5 000 Kč 2 250 Kč
Senior 65+ bez omezení počtu her 6 500 Kč 2 500 Kč

Senior 65+ s omezením 10 her / rok

4 500 Kč 2 500 Kč

Zaplacení udržovacího členského poplatku neopravňuje člena GKL ke golfové hře na líšnickém hřišti bez zaplacení green fee dle platného ceníku.

detail