Roční členské poplatky 2021

Na základě rozhodnutí Výboru GKL výše členských poplatků na rok 2021 zůstává stejná jako v roce 2020. Splatnost poplatků se řídí podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Členové GKL mají povinnost uhradit roční členské poplatky do konce března příslušného roku.

Neuhradí-li poplatek ve stanovených termínech, bude postupováno podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Forma úhrady bankovním převodem na číslo účtu 19-1519360277/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF. Po uhrazení ročního poplatku obdržíte v recepci GKL federační kartu.

Členské poplatky pro rok 2021

Kategorie Roční poplatek Udržovací poplatek
Dospělý 8 000 Kč 4 000 Kč
Dvojice (osoby žijící ve společné domácnosti) 15 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Rodina ( 2 dospělí + 2 děti do 18 let) 20 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Mládež do 13 let 3 000 Kč 1 500 Kč
Mládež od 13 do 18 let a studenti bez příjmu do 24 let 4 500 Kč 2 250 Kč
Senioři 65+ bez omezení počtu her 5 000 Kč 2 500 Kč

Senioři 65+ s maximálním počtem her 10 za rok

(po vyčerpání možnost doplatek 2 000 Kč)

3 000 Kč 2 500 Kč

Zaplacením udržovacího členského příspěveku na rok 2021 v jednotlivých kategoriích, neopravňuje člena GKL ke hře na hřišti na Líšnici bez zaplacení hracího poplatku dle platného ceníku.

detail