Roční členské poplatky 2018

Výše a splatnost ročních členských poplatků se řídí usnesením Shromáždění členů pro daný rok.

Na základě usnesení letošního Shromáždění členů GKL, konaného dne 22. března 2018, nebude Golfový klub Líšnice zvyšovat roční členské poplatky na rok 2018. Splatnost poplatků se řídí podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků (viz níže). Členové GKL mají povinnost uhradit roční členské poplatky vždy do konce dubna příslušného roku.

Neuhradí-li poplatek ve stanovených termínech, bude postupováno podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Forma úhrady je možná osobně na recepci golfového hřiště v Líšnici a nebo bankovním převodem na číslo účtu 19-1519360277/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF. Po uhrazení ročního poplatku obdržíte v recepci GKL federační kartu.

Členské poplatky pro rok 2018, schválené Shromážděním členů GKL dne 22.3. 2018

Kategorie Roční poplatek Udržovací poplatek
Dospělý 8 000 Kč 4 000 Kč
Dvojice (osoby žijící ve společné domácnosti) 15 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Rodina ( 2 dospělí + 2 děti do 18 let) 20 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Mládež do 13 let 3 000 Kč 1 500 Kč
Mládež od 13 do 18 let a studenti bez příjmu do 24 let 4 500 Kč 2 250 Kč
Senioři v důchodovém věku bez omezení počtu her 5 000 Kč 2 500 Kč

Senioři v důchodovém věku + s maximálním počtem her 10 za rok

(po vyčerpání možnost doplatek 2 000 Kč)

3 000 Kč 2 500 Kč

Zaplacením udržovacího členského příspěveku na rok 2018 v jednotlivých kategoriích, neopravňuje člena GKL ke hře na hřišti na Líšnici bez zaplacení hracího poplatku dle platného ceníku.

Obecná pravidla plateb ročních členských poplatků.(PDF)

detail