Členské poplatky 2021

Výše členských poplatků na rok 2021

Zaplacení členského ročního poplatku platí pro řádné členy Golfového klubu Líšnice (platí pro hrací členství, udržovací členství a důchodci 10 her).

Z rozhodnutí Výboru GKL zůstává výše členských poplatků 2021 stejná jako v loňském roce.

Přehled členských poplatků naleznete též v sekci KLUB

Roční poplatky členů 2021 se splatností 31.3.2021:

  • Dospělí (do 64 let) ................................... 8.000,-Kč.
  • Dvojice ve společné domácnosti ................ 15.000,-Kč.
  • Rodina (2+ 2 děti do 18 let) ..................... 20.000,-Kč.
  • Mládež do 13 let ....................................... 3.000,-Kč.
  • Mládež 14 – 18 let a studenti do 24 let .......  4.500,-Kč
  • Senior 65+   bez omezení her …..................  5.000,-Kč
  • Senior 65+   s omezením her na 10 kol/rok .. 3.000,-Kč

Udržovací poplatek je 50 % ročního poplatku příslušné kategorie vyjma kategorie Senior 65+ s omezením her na 10 tam je udržovací poplatek 2.500,-Kč.

Platbu ročních poplatků prosím uhraďte bankovním převodem.

Číslo účtu 19-1519360277/0100 (jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF).

detail