Mládež

Vážení rodičové,

rádi bychom Vás informovali o trénincích mládeže v letošním roce 2017. Tréninky  budou rozděleny na čtyři  samostatné úseky.

Jarní trénink, který začíná 11. dubna 2017 a končí 30. června 2017.

V období prázdnin, od 1. července do 25. srpna, bude pro zájemce o trénink stanoven jeden den v týdnu, kdy bude možnost zůčastnit se tréninku pod vedením našich trenérů.

Od 27. srpna začíná letní tábor v Myštěvsi a po něm začne třetí část,  podzimní trénink.

Na zimu se od listopadu předpokládá přesun do haly Erpetu.

Tréninky budou nadále probíhat pod vedením pana Květoslava Strachoty, pana Františka Lébla a paní Moniky Hodinové. Hlavní tréninkový den je úterý, náhradní termín pak pátek (viz. přihláška v příloze). Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v recepci GKL nebo trenérům mládeže.

V letošním roce je v celostátním turnajovém kalendáři mládeže 105 turnajů. Líšnice patří do regionu Západ B kde je počítáno s 28 turnaji. Na Líšnici budou dva mládežnické turnaje a to 7. května a 26. srpna. Tyto turnaje jso vždy plně obsazeny a je potřeba se na ně včas přihlásit.

Kompletní turnajový kalendář najdete v příloze.

Přihláška dětských tréninků - Jaro 2017.

Kalendář ČGF soutěží mládeže na rok 2017.

detail