Roční členské poplatky 2017

Výše a splatnost ročních členských poplatků se řídí usnesením Shromáždění členů pro daný rok.

Na základě usnesení letošního Shromáždění členů GKL 2017, mají členové GKL povinnost uhradit roční členské poplatky člena buď jednorázově, vždy do konce března příslušného roku, nebo uzavřením dohody s klubem o úhradě v měsíčních splátkách a úhradou měsíčních splátek (1/10 poplatku x 12 měsíců).

Neuhradí-li poplatek ve stanovených termínech, bude postupováno podle Obecných pravidel plateb ročních členských poplatků. Forma úhrady je možná osobně na recepci golfového hřiště v Líšnici a nebo bankovním převodem na číslo účtu 19-1519360277/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo reg. číslo ČGF. Po uhrazení ročního poplatku obdržíte do 14 dnů v recepci GKL federační kartu.

Členské poplatky pro rok 2017, schválené Shromážděním členů GKL dne 9.2. 2017

Kategorie Roční poplatek Udržovací poplatek
Dospělý 8 000 Kč 4 000 Kč
Dvojice (osoby žijící ve společné domácnosti) 15 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Rodina ( 2 dospělí + 2 děti do 18 let) 20 000 Kč

dle příslušné individuální

kategorie

Mládež do 13 let 3 000 Kč 1 500 Kč
Mládež od 13 do 18 let a studenti bez příjmu do 24 let 4 500 Kč 2 250 Kč
Senioři v důchodovém věku bez omezení počtu her 5 000 Kč 2 500 Kč

Senioři v důchodovém věku + s maximálním počtem her 10 za rok

(po vyčerpání možnost doplatek 2 000 Kč)

3 000 Kč 2 500 Kč

Zaplacením udržovacího členského příspěveku na rok 2017 v jednotlivých kategoriích, neopravňuje člena GKL ke hře na hřišti na Líšnici bez zaplacení hracího poplatku dle platného ceníku.

Obecná pravidla plateb ročních členských poplatků.(PDF)

detail