Poplatky 2017 a jejich splatnost do 31.3.2017

Vážené členky, vážení členové GKL,

Dne 9.2.2017 proběhla tradiční členská schůze našeho golfového klubu, na které bylo mimo jiné rozhodnuto o úpravě vstupních a částečně i ročních členských poplatků pro rok 2017.

Na návrh výboru byla také odsouhlasena změna v termínu splatnosti ročních členských poplatků – nový termín pro úhradu našich poplatků bude od letošního roku vždy k 31. březnu daného roku.

Celý text Usnesení členské schůze GKL naleznete v sekci „pro členy“. Schválené úpravy ročních členských poplatků naleznete v sekci: klub/členství v klubu/roční členské poplatky 2017.

Dále bych Vás rád informoval o našich jednáních se smluvními kluby o recipročních slevách, pro naše členy. Nabídka recipročních slev bude oproti předchozím letům výrazně širší a výhodnější a naleznete ji v sekci: klub/reciprocity-smluvní kluby 2017.

Všem členům děkujeme za účast na členské schůzi a těšíme se na první jarní setkání na hřišti.

Zdeněk Polavka

detail